Naučné stezky

Pokud chceme vyprávět příběh místa nebo města, není nic lepšího než vyrazit přímo do terénu. Popíchnout kolemjdoucí, aby se nekoukali jen pod nohy, umožnit jim vidět do hloubky a zažít atmosféru památky i celé krajiny. Skrz příběh, aktivizační prvky, interaktivity a obrázky pomoct odhalit i skrytá zákoutí prostoru i jeho historie. Oslovit širší publikum než jen obvyklé návštěvníky muzeí a památek.

Už jsme si zvykli, že informační tabule naučných stezek jsou našimi obvyklými společníky při výletech a procházkách. Přesto je mnohdy míjíme s uctivým pokývnutím. Je chyba v nás? Domnívám se, že existují i panely, které své diváky naopak přitahují. Barevné, graficky dotažené, se svěžím ilustracemi a textem, který inspiruje, vybízí k aktivitě a dává poznat. Naučná stezka je skvělé médium s obrovským potenciálem, ne jen nástěnka na rozvěšení listů textové publikace.

Foto: Lenka Pospíšilová (Deník)

V participativním rozpočtu města Tábor jsme uspěli před veřejností i radnicí a projekt naučné stezky Křížem krážem Klokoty už od léta 2023 vítá poutníky i výletníky, malé i velké. Byla pro mě velká čest spolupracovat s Husitským muzeem a napsat pro svůj téměř rodný Tábor ty nejzajímavější příběhy potýkání a stýkání husitů s katolíky, města se vsí, přírody s civilizací. Přespolní návštěvníci a turisté se dozví osudech místního mariánského obrazu, kvůli kterému poutní místo navštívila Marie Terezie a podle Haška dokonce i Švejkův kumpán Baloun. Výletníci objeví, jak Klokotští ovlivnili podobu pražského orloje, co se skrývá v klášterní kryptě, jak funguje symbióza armády a vzácných obojživelníků, ale také se seznámí s táborským Faustem i uličníky Klokoťáky z dětství spisovatele Václava Kaplického. O ilustrace se správným švihem se postaral Lukáš Fibrich.

V Táboře je historie vzpomínaná na každém rohu. Památníčky, křížová cesta, kapličky… Odlišná cesta vede k naučné stezce Kamenický krasohled, na které spolupracuji s Klárou Smolíkovou a s ilustrátorkou Ester Kuchyňkovou. Vede trochu zapomenutou krajinou kolem České Kamenice, kde se po vysídlení paměť teprve znova buduje. Projekt pošťuchuje malé i velké výletníky vidět svět kolem sebe nejen dnešníma očima, ale i pohled historických obyvatel tohoto vzácného kraje. Stezka symbolicky navazuje na činnost místního okrašlovacího spolku a pomáhá nacházet rozličné souvislosti mezi přírodou, kulturou a historií jednoho nevšedního regionu. Na místě můžete najít již dvě zastavení s interaktivními prvky, zbytek už se ovšem chystá!

Foto: Radek Timoftej, Jiří Beneš

Ne každému místu však tabule sluší. Velký zážitek udělá třeba procházka vedená sugestivním hlasem průvodce. Třeba barokního stavitele! Ten vám může šeptat o svých tužbách i obavách přímo do ucha a to na místech, kudy sám před stovkami let kráčel. Umožňují to třeba Skryté příběhy – platforma pro rodinné geolokační hry, balancující mezi bojovkou, naučnou stezkou a rozhlasovou hrou. Pro poutní místo Křtiny jsem jeden takový Skrytý příběh vytvořil pod názvem Nesouměrnost osudu a rozehrál v něm lapálie mladého stavitele Ritze, který do velkolepé stavby podle Santiniho plánů vložil doslova kus vlastního života.

Jsou i další místa, kterým není snadné porozumět a přesto je nechceme osadit tabulemi. Třeba židovské hřbitovy! Při tvorbě projektu Tanceva: znamení, znaky a ozdoby židovského hřbitova v Třebíči jsem vycházel z vlastní průvodcovské činnosti. Dále jsem se inspiroval teorií interpretace od Freemana Tildena, která klade důraz na vztažení informací ke zkušenosti jednotlivce, odkrývání vztahů mezi informacemi a aktivizaci. Vznikla ilustrovaná brožura, která stojí na principu otázky a odpovědi. Vytváří tak s návštěvníkem symbolický dialog, který umožňuje pochopit jednotlivé prvky židovského hřbitova. Spojujícím tématem průvodce jsou symboly. Naučná stezka ukazuje, že ne každá ozdoba je magické znamení a umožňuje proniknout do základní symboliky i textu epitafů. Brožura je zdarma k dispozici všem zájemcům v třebíčských infocentrech v češtině i v anglickém překladu.

Ohlasy:
Aktuálně:

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek