Naučné stezky

Pokud chceme vyprávět příběh místa nebo města, není nic lepšího než vyrazit přímo do terénu. Popíchnout kolemjdoucí, aby se nekoukali jen pod nohy, umožnit jim vidět do hloubky a zažít atmosféru památky i celé krajiny. Skrz příběh, aktivizační prvky, interaktivity a obrázky pomoct odhalit i skrytá zákoutí prostoru i jeho historie. Oslovit širší publikum než jen obvyklé návštěvníky muzeí a památek.

Už jsme si zvykli, že informační tabule naučných stezek jsou našimi obvyklými společníky při výletech a procházkách. Přesto je mnohdy míjíme s uctivým pokývnutím. Je chyba v nás? Domnívám se, že existují i panely, které své diváky naopak přitahují. Barevné, graficky dotažené, se svěžím ilustracemi a textem, který inspiruje, vybízí k aktivitě a dává poznat. Naučná stezka je skvělé médium s obrovským potenciálem, ne jen nástěnka na rozvěšení listů textové publikace.

Foto: Dominika Veselá

Při tvorbě projektu Tanceva: znamení, znaky a ozdoby židovského hřbitova v Třebíči jsem vycházel z vlastní průvodcovské činnosti. Dále jsem se inspiroval teorií interpretace od Freemana Tildena, která klade důraz na vztažení informací ke zkušenosti jednotlivce, odkrývání vztahů mezi informacemi a aktivizaci. Vznikla ilustrovaná brožura, která stojí na principu otázky a odpovědi. Vytváří tak s návštěvníkem symbolický dialog, který umožňuje pochopit jednotlivé prvky židovského hřbitova. Spojujícím tématem průvodce jsou symboly. Naučná stezka ukazuje, že ne každá ozdoba je magické znamení a umožňuje proniknout do základní symboliky i textu epitafů. Brožura je zdarma k dispozici všem zájemcům v třebíčských infocentrech v češtině i v anglickém překladu.

Ohlasy:
Aktuálně:

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek