Lektorská činnost

Učitelé musí dbát na zvonění, evidenci docházky a těsné čtyři stěny třídy. Pedagog muzejní nebo lektor edukačních programů vstoupí do vzdělávacího procesu jen občas, ale za to má k dispozici autentické památky a sbírkové předměty i prostor pro větší názornost, interaktivitu, diskuzi a zábavu. A jeho práce zdaleka není vymezena jen pro dětské skupiny, ale také pro seniory či prostě „veřejnost obecnou“.

Jako dlouholetý skautský vedoucí a kapelník klemerové kapely mi nikdy nebylo za těžko fušovat i do vedení edukačních programů. Spolupracoval jsem na vzdělávacích programech pro různé věkové kategorii s Národním památkovým ústavem, židovskou čtvrtí Třebíč, Gymnáziem Pierra de Coubertina v Táboře, Židovským muzeem v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci a nedávno i s Židovskou obcí Plzeň, pro kterou jsme napsal a odpilotoval nové edukační programy.

Jako lektor edukačních programů jsem působil i na zámku Veltrusy (NPÚ). Mimo vedení a psaní vzdělávacích programů o baroku, meziválečné aristokracii i památkové péči jsem třeba v roli trhlého dvorního vychovatele vypomáhal i s mimořádnou kostýmovanou prohlídkou.

Jelikož spolupráce s tímto studentem dosáhla úspěchu u veřejnosti, mohlo by se město dále touto skutečností inspirovat a navázat spolupráci s vysokými školami a jejich studenty a realizovat podobné projekty podporující kulturu a cestovní ruch ve městě.

Gabriela Nikrmajerová: Analýza kulturního prostředí v Třebíči, 2019 (diplomová práce)

Jako místní koordinátor jsem vedl táborský běh projektu Příběhy našich sousedů. Tato nápaditá iniciativa organizace Post Bellum propojuje žáky ZŠ a gymnázií s pamětníky v jejich rodném městě. Pro studenty jsem organizoval několik workshopů, na základě kterých pak sami nahrávali pamětnický rozhovor. Jeho hlavní téma si poté vyzkoušeli představit před publikem formou prezentace.

Pro akreditovaný kurz Národního památkového ústavu jsem připravil vstup o židovských památkách. O přístupu k židovským tématům ve výuce a výstavnictví jsem přednášel na semináři pro pedagogy (ŽMP) a v rámci veřejné diskuze občanského spolku Tikkun Pacov. Pro Katedru Blízkého východu (FF UK) jsem spoluoorganizoval i mezioborový semestrální kurz o svém výzkumu památek jižního Maroka a na stejné téma promluvil i na výroční konferenci Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS). O edukačním potenciálu bývalých synagog jsem měl příspěvek na konferenci jewish or Common Heritage? (TU Braunschweig, German Historical Institute Warsaw, POLIN) ve Varšavě.

Aktuálně mě můžete zastihnout třeba na besedách, edukačních programech a přednáškách, které se vážou k cestě putovní výstavy o židovských dějinách u nás. Společně se studenty i dalšími zájemci hledáme, jak místní židovské památky číst, jak je chápat a jaké je jejich místo v dlouhé a vzájemně popropojované historii židovských obyvatel Čech a Moravy.

Pan Tobiáš má nevšední přístup k dětem, vystupuje jako jejich kamarád a snad právě proto ho všichni s nadšením poslouchají a spolupracují. Klobouk dolů.

Jaroslava Hrušková, pedagog na ZŠ Žihobce

Ohlasy:
Aktuálně:

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek