Lektorská činnost

Učitelé musí dbát na zvonění, evidenci docházky a těsné čtyři stěny třídy. Pedagog muzejní nebo lektor edukačních programů vstoupí do vzdělávacího procesu jen občas, ale za to má k dispozici autentické památky a sbírkové předměty i prostor pro větší názornost, interaktivitu, diskuzi a zábavu. A jeho práce zdaleka není vymezena jen pro dětské skupiny.

Jako dlouholetý skautský vedoucí a kapelník klemerové kapely mi nikdy nebylo za těžko fušovat i do vedení edukačních programů. Spolupracoval jsem na vzdělávacích programech pro různé věkové kategorii s židovskou čtvrtí Třebíč, Gymnáziem Pierra de Coubertina v Táboře, Židovským muzeem v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci a nedávno i s Židovskou obcí Plzeň, pro kterou jsme napsal a odpilotoval nové edukační programy.

Jako lektor edukačních programů jsem působil i na zámku Veltrusy (NPÚ). Mimo vedení a psaní vzdělávacích programů o baroku, meziválečné aristokracii i památkové péči jsem třeba v roli trhlého dvorního vychovatele vypomáhal i s mimořádnou kostýmovanou prohlídkou.

Jelikož spolupráce s tímto studentem dosáhla úspěchu u veřejnosti, mohlo by se město dále touto skutečností inspirovat a navázat spolupráci s vysokými školami a jejich studenty a realizovat podobné projekty podporující kulturu a cestovní ruch ve městě.

Gabriela Nikrmajerová: Analýza kulturního prostředí v Třebíči, 2019 (diplomová práce)

Jako místní koordinátor jsem vedl táborský běh projektu Příběhy našich sousedů. Tato nápaditá iniciativa organizace Post Bellum propojuje žáky ZŠ a gymnázií s pamětníky v jejich rodném městě. Pro studenty jsem organizoval několik workshopů, na základě kterých pak sami nahrávali pamětnický rozhovor. Jeho hlavní téma si poté vyzkoušeli představit před publikem formou prezentace.

O přístupu k židovským tématům ve výuce a výstavnictví jsem přednášel na semináři pro pedagogy (ŽMP) a v rámci veřejné diskuze občanského spolku Tikkun Pacov. Pro Katedru Blízkého východu (FF UK) jsem spoluoorganizoval i mezioborový semestrální kurz o svém výzkumu památek jižního Maroka a na stejné téma promluvil i na výroční konferenci Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS).

Aktuálně mě můžete zastihnout na besedách, edukačních programech a přednáškách, které se vážou k cestě putovní výstavy o židovských dějinách u nás. Společně se studenty i dalšími zájemci hledáme, jak místní židovské památky číst, jak je chápat a jaké je jejich místo v dlouhé a vzájemně popropojované historii židovských obyvatel Čech a Moravy.

Pan Tobiáš má nevšední přístup k dětem, vystupuje jako jejich kamarád a snad právě proto ho všichni s nadšením poslouchají a spolupracují. Klobouk dolů.

Jaroslava Hrušková, pedagog na ZŠ Žihobce

Ohlasy:
Aktuálně:

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek