Chystáme naučnou stezku pro Klokoty

V participativním rozpočtu města Tábor jsme uspěli před veřejností i radnicí, takže máme zelenou! Spolu s Klárou Smolíkovou a Lukášem Fibrichem připravujeme pro místní i přespolní interaktivní procházku malebným poutním areálem, na které potkáte místní adamity, táborského Fausta, uličníky Klokoťáky i nedožeru Balouna.

Potkávání se naučné stezky s křížovou cestou, poutního místa s místem výletním, krajiny formované staletími s novou dominantou (rozhlednou) koncentruje významy i důvody pro cesty a zastavení, kultivuje vidění místa, podněcuje zájem o jeho historii a nutně tedy i o budoucnost. Jako vedlejší efekt by se mohla zprůchodnit křížová cesta vedoucí pod Kostelem, bez nutného obcházení, a tedy minutí některých zastavení.

Výletní trasa zdrží návštěvníky ve městě, bude důvodem k procházkám z Tábora do Klokot i propátrávání místa pro ty, kteří přijedou za poutním místem. Stezka bude pojímat Klokoty jako specifickou místní část s vlastní bohatou historií a posilovat tím vztah místních ke svému bydlišti. Účelem není zmapovat kompletní dějiny obce, ale ukázat jejich vztah k městu Tábor i k širším, nadregionálním kulturním a historickým souvislostem. Tím si projekt klade ambice promlouvat nejen k občanům Klokot, ale i k obyvatelům z blízkého okolí a turistům. Naučná stezka bude pokrývat i široké spektrum návštěvníků a myslet na jejich potřeby. Bude dosažitelná procházkou z historického centra Tábora a napojena do širších výletních tras, ale zároveň bude obsahovat variantu pro seniory a rodiny s kočárky, která povede pouze po zpevněném povrchu.

Cílem stezky je seznámit návštěvníka s Klokoty jako specifickou městkou částí s bohatou historií. Panely by měly primárně představovat krajinu a objekty v ní, ale umožní návštěvníkovi i jít hlouběji než jen do popisu viditelného – ukáže historické a kulturní souvislosti. Klokotský klášter a poutní místo totiž tvoří jednoznačnou dominantu městské části, kterou navíc protíná historická křížová cesta. Dohromady tento výrazný areál katolicismu tvoří zajímavou opozici husitskému Táboru a nutně vzbuzuje otázky po historii vzájemných vztahů těchto dvou míst. Tyto vztahy by měly být výraznou linií stezky, neboť obě části (dnes) jednoho města většinu času existovaly v úzkém vzájemném kontaktu.

Foto: Petr Vilgus (Wikipedie; tamtéž)

K návštěvníkům bude skrze stezku promlouvat řada historických i literárních postav, jejichž život byl spojen s Klokoty. Například:

 • Šlechtic Vítek z Klokot, který postavil tvrz ve středověké obci Klokoty
 • Pastýř, který spatřil Pannu Marii Klokotskou
 • Klokotští adamité
 • Jan Táborský z Klokotské Hory, písař a iluminátor, spravoval a vylepšoval pražský orloj
 • Sv. Antonín a sv. Jan Nepomucký
 • malíř Antonín Hála, autor vyobrazení křížové stezky
 • Josef Vlastimil Kamarýt, obrozenecký kněz a literát, činný v Klokotech (19. století)
 • Pepík Mařena, vůdce klukovské party Klokoťáků z knihy Václava Kaplického „Bandita, Paťara a spol“
 • Václav Boušek, řídící klokotské školy, který vytvořil množství kreslených rekonstrukcí táborského obranného systému a vůbec středověkých militarií
 • Strýc Baloun ze Švejka, na jehož nenasytnost nepomohly ani přímluvy na slavném klokotském poutním místě
 • Rafael Maria Boušek, klokotský rodák a „táborský Faust“, legendární mystik a podivínský profesor, pohřbený v Klokotech

2 komentáře u „Chystáme naučnou stezku pro Klokoty

Komentáře nejsou povoleny.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek