Publikace: Neztraťte se v hebrejských rukopisech s naší novou čítankou

Tahle publikace je vyloženě pro fajnšmekry, kteří umí něco hebrejsky, trochu jidiš a nebojí se zaprášených archiválií. V rámci pěti let skvělého semináře Olgy Sixtové a Pavla Sládka na pražské hebraistice vznikala tahle čítanka, ale i naše výzkumy a postupové práce. Rukopisy pro mě byly cestou pod povrch obecně známých historických faktů, jakýmsi potápěním do žité reality židovských komunit v Čechách a na Moravě. A z nejroztodivnějších historických perliček se pak skládá tahle e-kniha.

Elektronická publikace, jež vznikla ve spolupráci pedagogů a studentů v rámci semináře hebrejské paleografie raně novověkého Aškenázu mezi lety 2014–2019, představuje vývoj hebrejského rukopisného písma mezi 14. a 19. stoletím. V 59 ukázkách představuje zájemcům o hebrejské rukopisy různé typy hebrejských duktů a prostřednictvím transkripcí a vysvětlivek i komentářů – k charakteru písma a jeho zvláštnostem, k obsahu a kontextu ukázek – usnadňuje čtení rukopisných originálů. Edice doprovázejí komentované české překlady. Jednotlivé ukázky jsou zvoleny nejen kvůli paleografické reprezentativnosti, ale také s ohledem na obsah předkládaných textů. Vybíráme texty s vazbou na každodenní život, jako příležitostné zápisy, kolofony písařů, egodokumenty (soukromé dopisy, memoriální texty typu rodinných svitků ad.) nebo dokumenty vnitřní správy židovských obcí. Čtenář tak dostává nejen nástroj k četbě hebrejských rukopisů, ale také soubor pramenů nabízejících bezprostřední vhled do života (zejména) českých Židů v předmoderní době.

Více informací na stránkách projektu: https://kbv.ff.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/hebrejska-paleografie-rane-novovekeho-askenazu/

Koupit v e-shopu (PDF – I. Obrazová část)

Koupit v e-shopu (PDF – II. Transkripce, překlady, komentáře)

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek