Nejlepší muzeum, které kdy nevzniklo

S vlastním depozitářem a cílem „pečovat o paměť, popularizovat ji a zpřístupňovat k bádání“ vznikla většina evropských muzeí. Starost o minulost a staré věci však nikdy docela nestačila. Proto současným trendem těchto institucí je spíše dívat se kolem sebe a vpřed. Muzea rozšiřují nabídku o edukační programy, diskuse a živou kulturu, otvírají se veřejnosti dokořán a snaží se tvořit komunitu, vnímat současný svět a být v něm aktivním aktérem. Součástí toho trendu je i ošívání se nad názvem „muzeum“, který v sobě pořád má trochu ze slova „mauzoleum“. Může paměťová instituce skutečně být zároveň pulzujícím komunitně-kulturním centrem?

Dnes už s jistotou říkám, že ano. V muzeích a památkách jsem se teoreticky šťoural při studiu a průběžně s nimi spolupracuji. Chápu proto, jak složitá je jejich pozice. Nejsilnější důkaz, že přesto existuje i jiná, a přitom plnohodnotná cesta pro paměťové instituce jsem ale zblízka poznal až nedávno. Je jím pro mě Skautský institut. Pobočný spolek Junáka, české skautské organizace, který dostal na starost archiv a agendu historie hnutí. V řádu několika málo let ale nevzniklo Skautské muzeum či Památník českého skautingu, ale něco až neuvěřitelně živého.

Skautský institut je otevřené místo, kde se lidé cítí dobře. Mohou tam přijít na kávu, na pivo nebo v jeho prostorách prosedět odpoledne nad skripty ze školy. Je to scéna, která hostí koncerty, letní kino, diskuse, workshopy, kurzy a dílny. Je to organizace, která vede velké projekty, otevírající skautská témata: zkušenosti z výchovy dětí předává školám, vztah k přírodě a životnímu prostředí zprostředkovává široké veřejnosti, pomáhá aktivizovat mladou generaci. Skautský institut produkuje výstavy, vzdělávací programy i filmové dokumenty a přitom pomáhá nacházet roli i obraz skautingu 21. století. Spolupráce se skautským institutem je proto pro mě srdeční záležitost. Bude mi ctí společně hledat cesty, kterými předávat dál, co skauting dělá skautingem v minulosti i současnosti. A možná tím trochu objevovat směr, inspirativní i pro další paměťové instituce.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek