Článek o výzkumu židovských památek v marocké poušti

Již dva roky náš tým hebraistů a arabistů z FFUK spolu s architekty a geomatiky z ČVUT pracují na prvním systematickém výzkum židovských čtvrtí a synagog v jižních oblastech Maroka. Základní článek o našem pátrání a jeho technických aspektech je nyní konečně venku. Popisujeme v něm, jak v prastarých hliněných pevnostních městech pouště blbneme s nejnovějšími 3D skenery, které nám umožní získat přesný model měřené stavby, ale i celé uliční sítě. Dočtete se i o starodávné kultuře marockých pouštních Židů, o jejich bohaté ale mizející hliněné architektuře a o tom, jak tyto památky lze zkoumat, měřit a v budoucnu i lépe chránit. Celý článek naleznete ZDE.

Vesnické synagogy a židovské čtvrti (melláhy) jižního Maroka jsou unikátním kulturním a architektonickým fenoménem. Jde o svébytné produkty lidového stavitelství, které vypovídají o koexistenci rozdílných kultur, jejich dialogu a prolínání. Systematický průzkum ani dokumentace těchto staveb a urbanistických celků ale dosud neexistuje. Tyto opuštěné stavby z nepálené hlíny však s každým deštěm nenávratně chátrají a mizí. Původní komunita marockých Židů, čítající původně až 350 000 osob, svou domovinu již opustila. Příznivé diplomatické vztahy České republiky a Maroka umožnily, že s mapováním a analýzou těchto ohrožených památek začali právě studenti a zaměstnanci FFUK, kteří se snaží toto mezinárodně významné téma přiblížit odborné i široké veřejnosti jako první.

Při pilotní expedici v lednu 2019 byl položen základ výzkumu: lokalizace dosud neznámých staveb a jejich základní dokumentace. Vyhotovili jsme architektonické zakreslení asi deseti synagogálních objektů, zmapovali jsme rozsah židovské čtvrti v přibližně patnácti lokalitách a na základě polostrukturovaných rozhovorů jsme zajistili četné informace o bývalých židovských komunitách, jejich obrazu v uvažování a folkloru dnešního arabského a berberského obyvatelstva.

V širším multidisciplinárním týmu, zahrnujícím i studenty a učitele Ústavu památkové péče při Fakultě architektury na ČVUT jsme lokality znovu navštívili na začátku roku 2020. Na zaměření budov i celých čtvrtí jsme využili mobilní a stacionární 3D skenery. V současnosti pracujeme na finalizaci dokumentace vybraných staveb a vyhotovení počítačových modelů.

Zaměřujeme se na region Draa-Tafilalet, pásmo osídlení podél údolí řeky Draa, Dades a Ziz. Na lokalizování oblastí s bývalým židovským osídlením spolupracujeme s židovským muzeem v Casablance a s pamětníky mezi Izraelci marockého původu.

Pokračujeme v mapování situace ve vytipovaných architektonicky příbuzných regionech. Chceme shromáždit dokumentaci dalších ohrožených staveb, nastínit možnosti jejich datace a perspektivy zachování či obnovy těchto budov. Vybrané objekty budou sloužit za případové studie v navržené typologii synagog a židovských čtvrtí pro danou lokalitu i zhodnocením postavení židovských památek v kontextu dnešní kultury jižního Maroka.

Východiska projektu Jewish Traces in the Southern Morocco jsme představili 17. října 2019 v rámci symposia, které na téma „Rural Heritage – Landscapes and beyond“ v Marrákeši pořádala Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS). Abstrakt našeho příspěvku byl zveřejněn v e-publikaci konference.

Zevrubněji o našem projektu a zejména jeho technických aspektech pojednáváme v článku „Earthen Jewish Architecture of Southern Morocco: Documentation of Unfired Brick Synagogues and Mellahs in the Drâa-Tafilalet Region“, který byl uveřejněn v periodiku Applied Sciences v roce 2021.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek