Recenze: Co si myslí Klacek o Mordechajovi?

Na Facebooku na mě vyskočila pěkně napsaná svěží recenze na naší knížku Cha cha chá, zasmál se Mordechaj. Internetový kulturní magazín s tajnosnubným názvem Klacek doporučuji k pozornosti a recenzentskému duu děkuji. Co si na Klackovišti myslí o zbrklém putování židovskou historií v obrazech si můžete přečíst TAM i TU.

Cha cha cha, dělá celá mišpacha

Ondřej Pavlík ve spolupráci s Klárou Pavlíkovou pro klackoviste.cz

Detailně prokreslená ilustrace na jinak tmavé obálce velkoformátové knihy Cha cha chá, zasmál se Mordechaj zve do tajemného, svícemi ozářeného prostoru. Z malé místnosti zaplněné zaprášeným harampádím a obklopené tvářemi usmívajících se rabínů doléhá tikot desítek vteřinových ručiček. Zde otevírá rozesmátý chlapec dveře do tmy uvnitř zvláštních pendlovek. Ještě před prvním rychlým prolistováním tak lze vytušit, že nepůjde ani o suchý encyklopedický výklad, ale ani o beletrizující hořekování nad tragickým osudem Židů.

Kniha, již vydalo v minulém roce nakladatelství Argo, vzešla ze spolupráce rodinného tandemu Kláry Smolíkové, spisovatelky literatury pro děti a mládež, a Tobiáše Smolíka, studenta hebraistiky, etnologie a sociálních dějin. Dle jejich vzoru se jeden z autorů recenze rozhodl spojit síly s povolanějším (protože nejmladším) členem rodiny, a poprosil proto Kláru Pavlíkovou (13) o zaznamenání vlastního čtení (vyznačené kurzívou). Každý z recenzentů se po přečtení a dlouhých hovorech pokusil postihnout vlastní poznatky a postřehy. Recenze tak spíše než ucelený obraz nabízí výsledek spolupráce dvou nejen věkově odlišných pohledů.

NA POUTI DĚJINAMI

Hlavním hrdinou knihy je obyčejný kluk z židovské rodiny Mordechaj Cajt. Kvůli rozbitým rabínovým hodinám musí cestovat židovskými dějinami v Čechách a na Moravě od desátého až do devatenáctého století. Čtenáře provede historií, důležitými židovskými svátky, ale také je seznámí s problémy, které Židé v různých stoletích měli. 

Na své cestě se Mordechaj setká s moudrými rabíny, s důležitými historickými postavami, ale i s řadou obyčejných lidí hodných i zlých. Zažije velká dobrodružství: mimo jiné navštíví Jeruzalém ve dvanáctém století, zavítá do období konání křížových výprav nebo se stane svědkem pogromů na Židech ve středověku. V každém století musí řešit mnohé zapeklité úkoly, aby se mohl nakonec dostat zpátky do současnosti ke své rodině. 

Při čtení se může zdát, že zajímavých informací je sice mnoho, ale příběh je možná až moc jednoduchý a jednotvárný. Kniha míří spíše na mladší čtenáře, proto by je možná více zaujalo, kdyby byla o něco napínavější. Putování neznámými světy a časy však čtivé je!

Kniha obsahuje krásné ilustrace Vojtěcha Šedy většinou ve formě komiksu. Kromě toho, že se na ně dobře dívá a čtenář se také často zasměje, pomáhají si představit, jak asi vypadal život v dřívějších dobách, jaké oblečení se nosilo nebo jaké předměty používají Židé při modlení. Na konci každé kapitoly jsou hezky zakreslené mapy století. Představují události, místa a osoby, které byly pro popisované století důležité. 

ŽÁDNÉ OJOJOJ

Díky tomu, do jakého časoprostoru je Mordechajovo putování zasazeno, vzniká jednotný, poutavě vykreslený obraz, který neustále propojuje a usouvztažňuje dějiny Židů s dějinami českými. Ve stručných historických přehledech je tak čtenář obeznámen například s nejstarším dochovaným popisem Prahy z pera židovského vzdělance Ibráhíma ibn Jákúba, se vztahem mezi husitským hnutím a judaismem nebo s účastí Židů na obraně Prahy proti Švédům v závěru třicetileté války. Především je však na celém prostoru knihy konečně věnována důkladná pozornost širokým slepým místům historie židovské menšiny, jejíž existence bývá ve školské tradici omezena na uzavřený příběh holokaustu a navštěvování památníků.

Jednotlivé kapitoly zdařile upozorňují na opomíjené radostné momenty dobového židovského života. Jediný, kdo zde pláče u Zdi nářků, je dítě, jež ztratilo dřevěného koníka. Proti stereotypně zobrazovanému smutku, melancholii a tklivým melodiím zástupů v kaftanech nastavuje kniha o Mordechajovi druhou tvář: živý a neutuchající smysl pro humor, podivuhodnou schopnost smát se chudobě a neštěstí navzdory, prožívat chvíle radosti i v dobách útlaku a proměnit úzkost ve vtip. Předvádí onen úsměv, který je slovy germanisty Claudia Magrise „koneckonců úsměvem někoho, kdo ví, že nemůže být doopravdy poražen“.

Cha cha chá, zasmál se Mordechaj je rozhodně výborná kniha. Její někdy jednotvárná příběhová linka nemusí být vždy pro každého přitažlivá, síla vyprávění je ale obsažena ve všudypřítomné atmosféře něčeho neznámého a tajemného, co stojí za to objevit. Židovská kultura před druhou světovou válkou přece není jen legenda o Golemovi. Kláře Smolíkové, Tobiáši Smolíkovi a Vojtěchu Šedovi se tak bezpochyby podařil významný počin, jenž by mohl předznamenávat cestu k dalšímu zprostředkovávání a popularizování menšinových pohledů nejen z katastrofických východisek. 

SMOLÍKOVÁ, Klára; SMOLÍK, Tobiáš: Cha cha chá, zasmál se Mordechaj. Veselé putování židovskou historií. Praha: Argo, 2020. 124 s.

Ondřej Pavlík, Klacek, https://www.klackoviste.cz/clanky/recenze-cha-cha-cha

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek